Disclaimer

DISCLAIMER Energetische Healing
Energetische healing is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. 

Energetische healing is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Energetische healing sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De energetische healing therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Energetisch therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten de energetische healing en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel energetische healing fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de energetische healing doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven mij als energetisch therapeut. 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Versie: Maart 2023